Σχολικός κανονισμός Γυμνασίου Ισθμίας

1. Εισαγωγή

Ο Σχολικός Κανονισμός πρέπει να είναι εναρμονισμένος προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία και καθορίζει τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και ανοχή στη διαφορετικό. Οφείλει να δίνει στον όρο «σχολική πειθαρχία» δημοκρατικό περιεχόμενο , ώστε να επιτυγχάνεται μια ομαλή σχολική ζωή και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας αλλά και συναίνεση, συμμετοχή και αποδοχή των  διαφορών και του πλουραλισμού των  απόψεων. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που αναπτύσσεται ελεύθερα μέσα στην ομάδα και καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Έχει το δικαίωμα να απαιτεί το σεβασμό και τη δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα οφείλει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να αναγνωρίζει στους άλλους τα ίδια δικαιώματα.

2. Κεφάλαιο Α - Θέματα σχετικά με τον Διευθυντή και τους Εκπαιδευτικούς

A. Ο Διευθυντής

Β. Ο Υποδιευθυντής

Γ. Οι Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:

Γ1 Υπεύθυνοι Τμημάτων

Γ2. Εφημερεύοντες Καθηγητές

Δ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Οι αποφάσεις του Σ.Δ. κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Πρόεδρος του Σ.Δ. είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων:

3. Κεφάλαιο Β - Θέματα σχετικά με τους Μαθητές

3.1. Σχολική ζωή

3.2. Μαθητικές κοινότητες

3.3. Εγγραφές – Μετεγγραφές

3.4.1. Φοίτηση των μαθητών

3.4.2. Απουσιολόγοι.

3.5. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

3.6. Απαλλαγή από τη Μουσική.

3.7. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.

3.8. Ενδυμασία.

3.9. Επίδοση των μαθητών

3.10. Πειθαρχία

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν αξίες. Παράλληλα το σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσους κινούνται μέσα σε αυτό.

Ειδικότερα:
 1. Μόνον μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.
 2. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.
 3. Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτός από νερό.
 4. Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους και πάντα με άδεια του διδάσκοντος.
 5. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
 6. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και να αποδέχονται την διαφορετικότητα τους, χωρίς διάθεση αποκλεισμού.
 7. Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι. Ανοίγονται τα παράθυρα και οι αίθουσες κλειδώνονται με φροντίδα του διδάσκοντος.
 8. Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας. Βωμολοχίες, καυγάδες, κακοπροαίρετα πειράγματα, χειροδικία, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα και ελέγχονται πειθαρχικά.
 9. Η ποιότητα του σχολικού χώρου (καθαρές αίθουσες, εργαστήρια, χώροι υγιεινής, αυλή) είναι και ευθύνη των μαθητών. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Να ενδιαφέρονται για την ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
 10. Για την διατήρηση της ποιότητας του σχολικού χώρου ευθύνη έχουν και οι μαθητικές κοινότητες, οι οποίες πρέπει να ορίζουν εφημερίες για συγκεκριμένο χώρο και χρόνο στα μέλη τους.
 11. Φθορές και κακή χρήση της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και εθίζουν το μαθητή στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας.
 12. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει και ελέγχεται πειθαρχικά. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν ο ίδιος και οι γονείς του.
 13. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, η καταστροφή του, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου, το οποίο είναι πνευματικό δημιούργημα και δημόσιο αγαθό, και το οποίο ανήκει στην πολιτεία που με τη σειρά της το παρέχει στους μαθητές για χρήση. Άρα δε δικαιούνται οι μαθητές να το ευτελίζουν.
 14. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ’ αυτές τις περιπτώσεις ν’ αναφέρονται σχετικά στο γραφείο.
 15. Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει  τη δυνατότητα για νέες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, όπως φωτογράφηση (συχνά με κινητά τηλέφωνα) προσωπικών στιγμών τρίτων και «ανέβασμα» των φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια τους, γεγονός που μπορεί να εκληφθεί ως  παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων ή προσβολή της προσωπικότητας τους μέσω του διαδικτύου. Τέτοιες πρακτικές, πέρα από την ποινική διάσταση που έχουν,  αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και επισύρουν σοβαρές ποινές.
 16. Όποιος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με τους γονείς του μπορεί ανεμπόδιστα να χρησιμοποιεί τα τηλέφωνα του σχολείου. Επομένως, αν γίνει αντιληπτός μαθητής με κινητό, αυτό θα του αφαιρείται, θα παραδίδεται στην διεύθυνση του σχολείου για φύλαξη και θα επιστρέφεται, αν το ζητά αυτοπροσώπως ο κηδεμόνας του μαθητή.
 17. Επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε κάθε περίπτωση, για ό, τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξή του.
 18. Απαγορεύεται το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου.
 19. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή και από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

3.11. Πειθαρχικός έλεγχος – Ποινές.

3.12. Χαρακτηρισμός διαγωγής

3.13 Τιμητικές διακρίσεις

Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Βραβεία και Αριστεία) από το Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

4. Κεφάλαιο Γ - Θέματα σχετικά με τους Γονείς και Κηδεμόνες

 1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
 2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις που απαιτούν μετακίνηση του μαθητή με μεταφορικό μέσο ή δαπάνη ή απασχόληση σε χρόνο εκτός του σχολικού ωραρίου   είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 5. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Οι ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ωστόσο, μια καλή συνεργασία απαιτεί γνώση των ορίων την παρέμβασης του καθενός. Είναι προφανές ότι το διδακτικό  έργο μέσα στην τάξη  ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των διδασκόντων  και της Διεύθυνσης του σχολείου.
 6. Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, η Σχολική Επιτροπή του δήμου, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Αποτελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.