Καθηγητές 2020-2021

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστολόγιο
Παπαχριστοδούλου Εμμανουήλ ΠΕ01 Διευθυντής Θεολόγος epapachristodoulou@gmail.com
Γεωργακόπουλος Χρήστος ΠΕ01 Θεολόγος cgeorgakop@sch.gr
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com blogs.sch.gr/tstathel
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Αντωνίου Αντώνιος ΠΕ03 Μαθηματικός adadwniou@yahoo.gr
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Παρχαρίδου Παρθενόπη ΠΕ04.04 Βιολόγος pparchar@sch.gr
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών yolastergiou@gmail.com
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Σαλή Ειρήνη ΠΕ07 Γερμανικών erisa@sch.gr
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Υποδιευθύντρια Φυσικής Αγωγής lena-giota@hotmail.com
Μόκιας Νικόλαος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής nmokias@gmail.com
Τσώτου Ελένη ΠΕ80 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Βλάσση Ναυσικά-Μαρία ΠΕ17.01 Τεχνολόγος blassi.nana@gmail.com
Δασούλα Ευρυδίκη ΠΕ19 Πληροφορικής viki.dasoula@gmail.com


Καθηγητές 2019-2020

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστολόγιο
Παπαχριστοδούλου Εμμανουήλ ΠΕ01 Διευθυντής Θεολόγος epapachristodoulou@gmail.com
Μαρκαντώνης Στυλιανός ΠΕ01 Θεολόγος smarkanton@gmail.com
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com blogs.sch.gr/tstathel
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Δούκα Αναστασία ΠΕ03 Μαθηματικός anastdoukas@yahoo.gr
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Παρχαρίδου Παρθενόπη ΠΕ04.04 Βιολόγος pparchar@sch.gr
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών yolastergiou@gmail.com
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Σαλή Ειρήνη ΠΕ07 Γερμανικών erisa@sch.gr
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Υποδιευθύντρια Φυσικής Αγωγής lena-giota@hotmail.com
Γαμβρουλάς Κωνσταντίνος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής kokegam@yahoo.gr
Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Βλάσση Ναυσικά-Μαρία ΠΕ17.01 Τεχνολόγος blassi.nana@gmail.com
Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr


Καθηγητές 2018-2019

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστολόγιο
Παπαχριστοδούλου Εμμανουήλ ΠΕ01 Διευθυντής Θεολόγος epapachristodoulou@gmail.com
Μαρκαντώνης Στυλιανός ΠΕ01 Θεολόγος smarkanton@gmail.com
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com blogs.sch.gr/tstathel
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Αναστασόπουλος Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panast7@gmail.com
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Παρχαρίδου Παρθενόπη ΠΕ04.04 Βιολόγος pparchar@sch.gr
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών yolastergiou@gmail.com
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Σαλή Ειρήνη ΠΕ07 Γερμανικών
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Υποδιευθύντρια Φυσικής Αγωγής lena-giota@hotmail.com
Δράκου Αναστασία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής drakou_a@hotmail.com
Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Βλάσση Ναυσικά-Μαρία ΠΕ17.01 Τεχνολόγος blassi.nana@gmail.com
Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr


Καθηγητές 2017-2018

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστολόγιο
Παπαχριστοδούλου Εμμανουήλ ΠΕ01 Διευθυντής Θεολόγος epapachristodoulou@gmail.com
Ψεύτη Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος georgiaps1@yahoo.gr
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com blogs.sch.gr/tstathel
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Πανταζής Γεώργιος ΠΕ04.02 Χημικός georpanta@gmail.com
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών yolastergiou@gmail.com
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Τσερώνη Αλέξα ΠΕ07 Γερμανικών
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Υποδιευθύντρια Φυσικής Αγωγής lena-giota@hotmail.com
Νικητιάδη Χριστίνα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής xristinanikit@gmail.com
Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Πιτσινής Χρήστος ΠΕ17.06 Τεχνολόγος christos2311@gmail.com
Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr


Καθηγητές 2016-2017

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Διευθύντρια Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Ψεύτη Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος georgiaps1@yahoo.gr
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Κωστούλας Χρήστος ΠΕ02 Φιλόλογος xrkostoulas@gmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Πανταζής Γεώργιος ΠΕ04.02 Χημικός georpanta@gmail.com
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών papavas@geol.uoa.gr
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Τσερώνη Αλέξα ΠΕ07 Γερμανικών
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής lena-giota@hotmail.com
Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Γαμβρουλάς Κωνσταντίνος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής kogegam@yahoo.gr
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Πιτσινής Χρήστος ΠΕ17.06 Τεχνολόγος christos2311@gmail.com
Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr


Καθηγητές 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Διευθύντρια Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Ψεύτη Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος georgiaps1@yahoo.gr
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Μόσχου Κατερίνα ΠΕ04.02 Χημικός kmoshou@yahoo.com
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών papavas@geol.uoa.gr
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Κουτσούκου Φαίδρα ΠΕ07 Γερμανικών koutsoukou@gmail.com
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Νικητιάδη Χριστίνα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής xristinanikit@gmail.com
Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Βλάσση Ναυσικά ΠΕ17.01 Τεχνολόγος blassi.nana@gmail.com
Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr