Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
Θηβαίου Βασιλική ΠΕ02 Διευθύντρια Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Ψεύτη Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος georgiaps1@yahoo.gr
Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Κωστούλας Χρήστος ΠΕ02 Φιλόλογος xrkostoulas@gmail.com
Σταθελάκης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος tomstath@hotmail.com
Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Καραβασίλης Φώτιος ΠΕ03 Μαθηματικός fotise@yahoo.com
Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com
Πανταζής Γεώργιος ΠΕ04.02 Χημικός georpanta@gmail.com
Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών papavas@geol.uoa.gr
Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Τσερώνη Αλέξα ΠΕ07 Γερμανικών tseroni57@gmail.com
Νταγκαζίδης Παναγιώτης ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ele38xar44@yahoo.gr
Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής lena-giota@hotmail.com
Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Γαμβρουλάς Κωνσταντίνος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής kogegam@yahoo.gr
Παπαγεωργίου Χρήστος ΠΕ16 Μουσικής chrpapag20@hotmail.com
Πιτσινής Χρήστος ΠΕ17.06 Τεχνολόγος christos2311@gmail.com
Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr