Υπεύθυνοι Τμημάτων 2020-2021

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
A1 Παρατρέχα Βιργινία ΠΕ02.50 Φιλόλογος ginapapatr@gmail.com
A2 Τσώτου Ελένη - Μακρή Κατερίνα ΠΕ80 - ΠΕ03.50 Οικιακής Οικονομίας - Μαθηματικός tsotou@gmail.com - k.mak.math@gmail.com
A3 Αντωνίου Αντώνης ΠΕ03 Μαθηματικός adadwniou@yahoo.gr
B1 Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
B2 Παρχαρίδου Παρθενόπη ΠΕ04 Βιολόγος pparchar@sch.gr
B3 Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
Γ1 Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Γ2 Στεργίου Παναγιώτα ΠΕ05 Γαλλικών yolastergiou@gmail.com
Γ3 Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Υπεύθυνοι Τμημάτων 2019-2020

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
A1 Τσώτου Ελένη ΠΕ80 Οικιακή Οικονομία tsotou@gmail.com
A2 Παρχαρίδου Παρθενόπη ΠΕ04 Βιολόγος pparchar@sch.gr
A3 Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
B1 Μαρκαντώνης Στυλιανός ΠΕ01 Θεολόγος smarkanton@gmail.com
B2 Δούκα Αναστασία ΠΕ03 Μαθηματικός anastdoukas@yahoo.gr
B3 Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Γ1 Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
Γ2 Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Γ3 Βλάσση Ναυσικά-Μαρία ΠΕ17.01 Τεχνολόγος blassi.nana@gmail.com


Υπεύθυνοι Τμημάτων 2018-2019

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
A1 Τσώτου Ελένη ΠΕ80 Οικιακή Οικονομία tsotou@gmail.com
A2 Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
A3 Αναστασόπουλος Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panast7@gmail.com
B1 Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
B2 Παρχαρίδου Παρθενόπη ΠΕ04 Βιολόγος pparchar@sch.gr
B3 Βλάσση Ναυσικά-Μαρία ΠΕ17.01 Τεχνολόγος blassi.nana@gmail.com
Γ1 Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Γ2 Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Γ3 Μαρκαντώνης Στυλιανός ΠΕ01 Θεολόγος smarkanton@gmail.com


Υπεύθυνοι Τμημάτων 2017-2018

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
A1 Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
A2 Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακή Οικονομία tsotou@gmail.com
A3 Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
B1 Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
B2 Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
B3 Θηβαίου Βάσια ΠΕ02 Φιλόλογος edu.thiva@gmail.com
Γ1 Μπιναδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19-20 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr
Γ2 Πιτσινής Χρήστος ΠΕ17.06 Μηχανολόγος christos2311@gmail.com
Γ3 Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com


Υπεύθυνοι Τμημάτων 2016-2017

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
A1 Πιτσινής Χρήστος ΠΕ17 Μηχανολόγος christos2311@gmail.com
A2 Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακή Οικονομία tsotou@gmail.com
A3 Γιώτα Ελένη ΠΕ11 Γυμνάστρια lena-giota@hotmail.com
B1 Κωστούλας Χρήστος ΠΕ02 Φιλόλογος xrkostoulas@gmail.com
B2 Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
B3 Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
Γ1 Ψεύτη Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος georgiaps1@yahoo.gr
Γ2 Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Γ3 Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com


Υπεύθυνοι Τμημάτων 2015-2016

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα E-mail
A1 Ψεύτη Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος georgiaps1@yahoo.gr
A2 Μπιναρδόπουλος Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής jbin1@otenet.gr
A3 Λέκκα Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικών flekka2@gmail.com
A3 Νικητιάδη Χριστίνα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής xristinakit@gmail.com
B1 Βλάχος Κωνσταντίνος ΠΕ02 Φιλόλογος philocostas@hotmail.com
B2 Λέκκας Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός panaglek@gmail.com
Γ1 Τσιάλτα Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος eltsialta@gmail.com
Γ2 Χατζάρα Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος xatzarap@gmail.com
Γ3 Τσώτου Ελένη ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας tsotou@gmail.com
Γ3 Φράγκος Αλέξανδρος ΠΕ04.01 Φυσικός alf.rag@hotmail.com