Ωράριο Λειτουργίας ΣχολείουΔιδακτικές Ώρες Αρχή Διδακτικής Ώρας Τέλος Διδακτικής Ώρας Διάρκεια Διδακτικής Ώρας Διάρκεια Διαλείμματος
1 8:15 9:00 0:45 0:05
2 9:05 9:50 0:45 0:10
3 10:00 10:45 0:45 0:10
4 10:55 11:40 0:45 0:05
5 11:45 12:25 0:40 0:05
6 12:30 13:10 0:40 0:05
7 13:15 13:50 0:35 Λήξη Μαθημάτων

*Το 7ωρο ισχύει για Τετάρτη και Πέμπτη