Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

Οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να επισκέπτονται το Σχολείο και να ενημερώνονται για την επίδοση και διαγωγή των παιδιών και κηδεμονευομένων τους κάθε Τρίτη από 9.00π.μ. έως 13.00μ.μ.