Πρόγραμμα Εφημεριών 2020-21*

*Λόγω Covid 19 o κάθε διδάσκων εφημερεύει στο τμήμα στο οποίο πρόκειται να διδάξει
Ημέρες Ωράριο Προαύλιο 1 Προαύλιο 2 Ισόγειο
Δευτέρα Διάλειμμα 1 - 2
Δευτέρα Διάλειμμα 3 - 5
Τρίτη Διάλειμμα 1 - 3
Τρίτη Διάλειμμα 4 - 6
Τετάρτη Διάλειμμα 1 - 3
Τετάρτη Διάλειμμα 4 - 6
Πέμπτη Διάλειμμα 1 - 2
Πέμπτη Διάλειμμα 3 - 5
Παρασκευή Διάλειμμα 1 - 2
Παρασκευή Διάλειμμα 3 - 5