Πρόγραμμα Εφημεριών 2017-18

Ημέρες Ωράριο Προαύλιο 1 Προαύλιο 2 Ισόγειο
Δευτέρα Διάλειμμα 1 - 2 Παπαγεωργίου Χρήστος Καραβασίλης Φώτης Λέκκα Φωτεινή
Δευτέρα Διάλειμμα 3 - 5 Τσερώνη Αλέξα Μπιναρδόπουλος Ιωάννης Πιτσινής Χρήστος
Τρίτη Διάλειμμα 1 - 2 Καραβασίλης Φώτης Θηβαίου Βάσια Χατζάρα Παρασκευή
Τρίτη Διάλειμμα 3-5 Σταθελάκης Θωμάς Λέκκας Παναγιώτης Στεργίου Παναγιώτα
Τετάρτη Διάλειμμα 1 - 3 Μπιναρδόπουλος Ιωάννης Τσερώνη Αλέξα Φράγκος Αλέξανδρος
Τετάρτη Διάλειμμα 4 - 6 Λέκκα Φωτεινή Τσιάλτα Ελένη Βλάχος Κωνσταντίνος
Πέμπτη Διάλειμμα 1 - 3 Τσιάλτα Ελένη Χατζάρα Παρασκευή Στεργίου Παναγιώτα
Πέμπτη Διάλειμμα 4 - 6 Τσώτου Ελένη Παπαγεωργίου Χρήστος Βλάχος Κωνσταντίνος
Παρασκευή Διάλειμμα 1 - 2 Θηβαίου Βάσια Σταθελάκης Θωμάς Τσώτου Ελένη
Παρασκευή Διάλειμμα 3 - 5 Λέκκας Παναγιώτης Φράγκος Αλέξανδρος Πιτσινής Χρήστος