Πρόγραμμα Εφημεριών

Ημέρες Ωράριο Προαύλιο 1 Προαύλιο 2 Ισόγειο
Δευτέρα Διάλειμμα 1 - 3 Νικητιάδη Χριστίνα Καραβασίλης Φώτης Λέκκα Φωτεινή
Δευτέρα Διάλειμμα 4 - 7 Κουτσούκου Φαίδρα Βλάχος Κωνσταντίνος Μπιναρδόπουλος Ιωάννης
Τρίτη Διάλειμμα 1 - 3 Χατζάρα Παρασκευή Τσώτου Ελένη Βλάχος Κωνσταντίνος
Τρίτη Διάλειμμα 4-7 Στεργίου Παναγιώτα Τσιάλτα Ελένη Λέκκα Φωτεινή
Τετάρτη Διάλειμμα 1 - 3 Φράγκος Αλέξανδρος Στεργίου Παναγιώτα Μπιναρδόπουλος Ιωάννης
Τετάρτη Διάλειμμα 4 - 7 Σταθελάκης Θωμάς Παπαγεωργίου Χρήστος Ψεύτη Γεωργία
Πέμπτη Διάλειμμα 1 - 3 Λέκκας Παναγιώτης Καραβασίλης Φώτης Ψεύτη Γεωργία
Πέμπτη Διάλειμμα 4 - 7 Μόσχου Αικατερίνη Φράγκος Αλέξανδρος Χατζάρα Παρασκευή
Παρασκευή Διάλειμμα 1 - 3 Παπαγεωργίου Χρήστος Τσιάλτα Ελένη Σταθελάκης Θωμάς
Παρασκευή Διάλειμμα 4 - 7 Βλάσση Ναυσικά Νικητιάδη Χριστίνα Μόσχου Αικατερίνη